Amica S.A.

z siedzibą we Wronkach

ul. Mickiewicza 52
64-510 Wronki

tel. +48 67 25 46 100
fax. +48 67 25 40 320

Sąd Rejonowy Poznań
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy
15 550 540 zł (opłacony w całości)

REGON 570107305
PKD2751Z
NIP 763-000-34-98

Formularz kontaktowy


Dziękujemy

Twój formularz został wysłany

Wybierz temat

 • Wybierz temat
 • Oferta produktowa
 • Promocje
 • Pozyskaj instrukcję obsługi
 • Uwagi/pytania do instrukcji obsługi
 • Kontakt dla dziennikarzy
 • Marketing
 • Współpraca handlowa krajowa
 • Zapytania Inwestycyjne / Developerskie
 • Współpraca handlowa zagraniczna
 • Gwarancja plus
 • HR
 • Inne
 • Obsługa sprzętu

Podanie powyższych danych osobowych w formularzu oraz udzielenie Zgody nr 1 jest dobrowolne, ale konieczne w celu analizy i udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani pytanie/a zawarte w formularzu, w tym, w zależności od treści pytania - przekazania informacji o produktach i usługach oferowanych przez „Amica S.A.”

Nadto, jeżeli wyraża Pan/Pani wolę uzyskiwania informacji marketingowych o produktach i usługach Spółek Amica, prosimy również o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz o udzielenie nam stosownych zgód (ażeby otrzymywać informacje handlowe drogą e-mail, konieczne jest zaznaczenie przez Pana/Panią nie tylko Zgody numer 2, ale także Zgody numer 3)

Poprzez zaznaczenie powyższego okienka, udzielasz obu poniższych Zgód nr 2-3, które to zgody zapewnią Panu/Pani pełny wgląd oraz możliwość skorzystania z usług oraz ofert (i promocji) produktów naszej firmy.

Podanie danych osobowych i udzielenie Zgód nr 2 i 3 jest dobrowolne – nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ani też nie jest warunkiem dla zawarcia umowy. Ma Pan/Pani możliwość udzielenia wszystkich lub niektórych z poniższych zgód, przy czym brak określonej zgody może istotnie utrudnić lub uniemożliwić nam realizację działań opisanych w części dotyczącej „korzyści z udzielenia zgody”.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub woli zrealizowania przysługujących Panu/Pani uprawnień, prosimy o kontakt poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany w zakładce Kontakt z nami (poniżej) lub skorzystać z innego kanału komunikacji tam wskazanego.

Zgoda nr 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółki Amica moich danych osobowych podanych powyżej, a także informacji o preferencjach zakupowych w tym o nabytych produktach marki AMICA dla celów marketingowych Spółek Amica.

Korzyści z udzielenia zgody:
Dzięki powyższej zgodzie będziemy mieli możliwość przekazywania Panu/Pani informacji o ofercie produktowej marki AMICA w tym informacji o produktach, usługach, ofertach specjalnych i dedykowanych, nowościach, akcjach promocyjnych i konkursowych. Dzięki temu będzie Pan/Pani zawsze na bieżąco z ofertą firmy, a także będzie Pan/Pani w pierwszej kolejności informowany/a o wszystkich promocjach, konkursach i akcjach specjalnych. Pozwoli to także Panu/Pani korzystać z ofert dedykowanych dla osób, które wyraziły powyższą zgodę, a także na dostarczanie przez markę AMICA treści zindywidualizowanych i dostosowanych do Pana/Pani preferencji zakupowych.

Zgoda nr 3. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz na używanie komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego (tj. w formie sms, e-mail, telefonicznie) przez Spółki Amica.

Korzyści z udzielenia zgody:
Dzięki powyższej zgodzie będziemy mieli możliwość przekazywania Panu/Pani informacji o ofercie marki Amica w wygodny dla Pana/Pani sposób, środkami komunikacji elektronicznej, telefonicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących. Dzięki tej zgodzie będzie Pan/Pani na bieżąco oraz w pierwszej kolejności informowany w wygodny i zasadny dla danych informacji sposób o ofercie firmy, promocjach, konkursach i akcjach specjalnych.

Kto jest administratorem Pana/Pani danych? Jakie są zakresy odpowiedzialności Współadministratorów?
Administratorami Pani/Pana danych osobowych są następujące spółki z grupy kapitałowej Amica S.A.:

      1) Amica Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017514, o kapitale akcyjnym w pełni opłaconym w wysokości 15.550.546,00 PLN, NIP 7630003498, REGON 570107305- – dalej zwana AMICA, oraz

      2) Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu (60-320 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373563, o kapitale zakładowym w wysokości 241 536 000,00 PLN, NIP 5272645162, REGON 142740238 - – dalej zwana AHiM , oraz

      3) Inteco Business Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu (60-320 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325012, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000,00 PLN, NIP 7781461247, REGON 301044119 – dalej zwana INTECO, a razem z podmiotami wymienionymi w pkt. 1i 2 powyżej – Współadministratorami.

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że:

      a) Spółką wiodącą w modelu współadministrowania jest Amica S.A., która jest producentem sprzętu AGD i sprawuje kontrolę nad procesami przetwarzania danych osobowych, identyfikuje ryzyka przetwarzania danych osobowych i adekwatnie do nich wyznacza standardy bezpieczeństwa, zapewniające odpowiednią ochronę dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych w Grupie. W szczególności AMICA jest odpowiedzialna za wykonanie wobec Pana/Pani obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Panu/Pani wykonywania przysługujących Panu/Pani praw opisanych poniżej. Niezależnie od tego ustalenia może Pan/Pani wykonywać swoje prawa również wobec każdego ze Współadministratorów.

      b) AHiM odpowiada za zarządzanie stroną internetową www.amica.pl;

      c) INTECO zajmuje się dostarczaniem i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, nadawaniem/odbieraniem uprawnień do systemów wykorzystywanych przez Współadministratorów, przechowywaniem danych, implementowaniem zabezpieczeń technicznych, obsługą serwerów oraz tworzeniem kopii zapasowych. Spółka odpowiada także za zapewnienie sprzętu komputerowego pracownikom spółek z Grupy.
Kontakt z nami
Współadministratorzy wyznaczyli jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych.
Jeżeli chciałby Pan/Pani się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres info.dane@amica.com.pl lub przesłanie listu tradycyjnego na adres:
Koordynator ds. danych osobowych Amica S.A. ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki z dopiskiem „Dane osobowe”.
W jakich celach będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe i na jakiej podstawie?
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki Amica:

- w celu analizy i udzielenia odpowiedzi na pytanie/a zawarte w formularzu, w tym przekazania informacji o produktach i usługach oferowanych przez „Amica S.A.” – jeżeli zapytanie ich dotyczy, przy czym w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest Pana/Pani (Zgoda nr 1)– art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO

      - w celach marketingowych, w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana (zgoda nr 2)– art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

a także:
      - w celach analitycznych tj. doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów i usług na podstawie uwag klientów, w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w przypadku tego celu przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu,

      - w celu badania satysfakcji klientów, w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w przypadku tego celu przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu,

Nadto, podczas korzystania przez Pana/Panią ze strony internetowej amica.pl automatycznie zbierane są Pani/Pana dane. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania, wiek lub płeć. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics oraz system Web Beacon. Spółki Amica przetwarzają Pana/Pani dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” w celach marketingowych (korzystanie z remarketingu za pomocą Google Analytic) - na warunkach opisanych w Polityce cookies [https://www.amica.pl/strona/14-Polityka_plikow_cookies].W tym celu dokonujemy czynności profilowania, by móc prezentować na do Pana/Pani zainteresowań oferty oraz promocje które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na Pana/Pani prawa lub wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób na Pana/Panią wpływać. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Może Pan/Pani nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies) - co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika, a także - usunąć dotychczasowe pliki cookies poprzez odpowiednie ustawienia w używanej przez Pana/Panią przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie.
Komu możemy udostępnić Pana/Pani dane osobowe?
Dane mogą zostać udostępnione następującym podmiotom (tzw. odbiorcom danych):

      - podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora/Współadministratorów, w szczególności: podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne, agencjom marketingowym i reklamowym, podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi doradcze,

      - innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Jak długo będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów wyłącznie do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu na zasadach opisanych poniżej (okres przetwarzania).
Jakie mam uprawnienia? Czy oraz jak mogę wstrzymać dalsze przetwarzanie moich danych osobowych?
1) Udzielona przez Pana/Panią zgoda (zgody) na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili cofnięta. Aby cofnąć zgodę wystarczy przesłać e-mail na adres wskazany w zakładce Kontakt z nami powyżej lub skorzystać z innego kanału komunikacji tam wskazanego.

2) Odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach analitycznych i/lub w celu badania satysfakcji klientów, może Pan/Pani wnieść sprzeciw. Aby zrealizować to prawo wystarczy przesłać e-mail na adres wskazany w zakładce Kontakt z nami powyżej lub skorzystać z innego kanału komunikacji tam wskazanego.

3) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Współadministratorów narusza przepisy RODO

4) W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych jaki i sprostowania (poprawiania);

5) W sytuacjach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, zrealizujemy ponadto Pana/Pani uprawnienia do:

- usunięcia danych osobowych;
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku przetwarzania w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych;
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- otrzymania kopii danych lub przeniesienia danych osobowych – jeżeli jest to technicznie możliwe;

W przypadku woli zrealizowania, któregokolwiek z powyższych uprawnień prosimy o kontakt poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany w zakładce Kontakt z nami powyżej lub skorzystać z innego kanału komunikacji tam wskazanego.

Jak do nas trafić