Aktualności

Wyszukiwarka raportów:Ostatnio opublikowane raporty


2018-04-19 13:36:00 [6/2018] Informacja o nabyciu pakietu akcji Amica S.A. i przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów
2018-03-19 11:09:00 [5/2018] Rejestracja zmian w Statucie Spółki „Amica Spółka Akcyjna”
2018-03-14 22:05:00 [4/2018] Emisja obligacji
2018-01-25 16:15:00 [3/2018] Korekta raportu bieżącego nr 03/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymanego od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
2018-01-25 16:00:00 [3/2018] Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
2018-01-22 12:10:00 [2/2018] Kalendarium wypełniania obowiązku przekazywania raportów okresowych
2018-01-09 13:17:00 [1/2018] Emisja obligacji
2017-12-29 18:06:00 [34/2017] Zawarcie przez Emitenta istotnej umowy z podmiotem powiązanym
2017-12-13 10:13:00 [33/2017] Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej nt. złożenia przez Emitenta warunkowej oferty w sprawie przejęcia linii biznesowej w Hiszpanii
2017-12-08 15:44:00 [32/2017] Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 05 grudnia 2017 roku
2017-12-05 17:17:00 [31/2017] Informacja dotycząca zatwierdzenia kooptacji (powołania) Członków Rady Nadzorczej dokonanej w dniu 20 października 2017 r.
2017-12-05 17:09:00 [30/2017] Zmiany w Statucie Spółki „Amica Spółka Akcyjna”
2017-12-05 16:55:00 [29/2017] Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 05 grudnia 2017 roku
2017-12-01 14:39:00 [28/2017] Informacja dotycząca wymogu niezależności Członków Rady Nadzorczej dokooptowanych do składu organu nadzoru Spółki „Amica S.A.” w dniu 20 października 2017 r.
2017-11-09 15:22:00 [27/2017] proponowane zmiany w Statucie Spółki
2017-11-09 15:16:00 [26/2017] Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”
2017-11-09 12:27:00 [25/2017] Informacja o terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”
2017-10-23 09:49:00 [20/2017] Korekta raportu bieżącego nr 20/2017 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Amica Spółka Akcyjna
2017-10-20 16:30:00 [24/2017] Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej powołania Członków Komitetu Audytu Amica Spółka Akcyjna
2017-10-20 16:26:00 [23/2017] Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej powołania Członka Rady Nadzorczej Amica Spółka Akcyjna