Aktualności

Wyszukiwarka raportów:Ostatnio opublikowane raporty


2018-06-13 12:36:00 [16/2018] Emisja obligacji
2018-06-13 12:15:00 [15/2018] Korekta raportu okresowego za I kwartał 2018 roku
2018-06-01 16:46:00 [14/2018] Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”
2018-06-01 16:44:00 [13/2018] Informacja o terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”
2018-06-01 16:00:00 [12/2018] Treść dokumentu „Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2017”
2018-05-17 14:59:00 [11/2018] Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
2018-05-17 10:21:00 [10/2018] Emisja obligacji
2018-05-14 09:41:00 [9/2018] Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
2018-05-09 10:37:00 [8/2018] Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
2018-04-26 09:13:00 [7/2018] Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie sformułowania oraz zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego podziału zysku za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
2018-04-19 13:36:00 [6/2018] Informacja o nabyciu pakietu akcji Amica S.A. i przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów
2018-03-19 11:09:00 [5/2018] Rejestracja zmian w Statucie Spółki „Amica Spółka Akcyjna”
2018-03-14 22:05:00 [4/2018] Emisja obligacji
2018-01-25 16:15:00 [3/2018] Korekta raportu bieżącego nr 03/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymanego od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
2018-01-25 16:00:00 [3/2018] Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
2018-01-22 12:10:00 [2/2018] Kalendarium wypełniania obowiązku przekazywania raportów okresowych
2018-01-09 13:17:00 [1/2018] Emisja obligacji
2017-12-29 18:06:00 [34/2017] Zawarcie przez Emitenta istotnej umowy z podmiotem powiązanym
2017-12-13 10:13:00 [33/2017] Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej nt. złożenia przez Emitenta warunkowej oferty w sprawie przejęcia linii biznesowej w Hiszpanii
2017-12-08 15:44:00 [32/2017] Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 05 grudnia 2017 roku