Aktualności

Zgłoszenie kandydatury na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

2015-06-12 13:30:00

Podstawa prawna:

Raport bieżący nr 10/2015

 

Zarząd spółki Amica Wronki S.A. (dalej „Spółka”) działając w oparciu o treść § 22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki w zakresie udostępnienia informacji odnośnie zgłoszonych kandydatur (wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydatów) informuje, iż na adres siedziby Spółki wpłynęła korespondencja firmowana przez inwestorów finansowych dotycząca zgłoszenia kandydatury pana Zbigniewa Derdziuka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki, (powołanie członka organu nadzoru przewiduje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2015 roku – vide: treść Raportu bieżącego nr 07/2015 z dnia 22 maja 2015 roku).

A. Kandydatura na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

Pan Zbigniew Derdziuk

Wykształcenie    
  2008 IESE Business School University of Navarra, Advanced Management Program
  1996 Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ i szwedzka Grupa Konsultingowa M-Gruppen – dyplom studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania oraz turn around management
  1987 Uniwersytet Warszawski – mgr socjologii
Doświadczenie w biznesie 0d 2015 Doradca Zarządu mBanku S.A.
  2007 i 2009 Wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego S.A., otrzymał zgodę KNF na nadzorowanie pionu ryzyka w banku, Przewodniczący Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, Członek Komitetu Kredytowego
  2002 -2005 Niezależny Konsultant w sprawach organizacji i zarządzania. Współpraca z Hay Group w zakresie opisów i wyceny stanowisk, uczestnictwo w projektach dla firm w Polsce i na Ukrainie. Uczestnictwo w procesie przygotowania planu restrukturyzacji firmy TP Teltech Sp. z o.o. w Łodzi.
  2000 -2002 Telewizja Familijna, Dyrektor Biura Zarządu
  1999 Dom Development SA – pełnomocnik ds. projektów inwestycyjnych
  1997 PKO BP – Zastępca Dyrektora Biura Promocji i Informacji
  1995 -1997 Polski Bank Inwestycyjny – zastępca Dyrektora Dep. Marketingu
  1994-1995 Telewizja Polska S.A. –Dyrektor Biura Analiz i Planowania Strategicznego
  1995 -2014 Doświadczenie w wykonywaniu zadań członka rad nadzorczych w wielu spółkach w tym:
 PZU S.A. – ubezpieczenia , członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,
 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.- infrastruktura kolejowa,
 WINUEL S.A. -informatyka
 POSTDATA S.A. - informatyka,
OBOP- badanie opinii publicznej,
PKO BP –bank państwowy, Wiceprzewodniczący
Totalizator Sportowy – gry losowe, Przewodniczący,
Bank Gospodarstwa Krajowego
Metro Warszawskie, - Przewodniczący
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych -Tomaszów Lubelski.
Doświadczenie w administracji 2009 -2015 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  2007-2009 Minister - członek Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów
  2006 Sekretarz Miasta St. Warszawa
  2005-2006 Sekretarz stanu w KPRM, Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów
  1997-1999 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – sekretarz stanu, zastępca Szefa KPRM
  1993-1994 Dyrektor Gabinetu Szefa Kancelarii Sejmu
  1992-1993 Dyrektor Gabinetu Ministra Członka RM w URM
  1991-1992 MZiOS – zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Kształcenia
  1989-1991 Kancelaria Senatu – Sekretarz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
Inne doświadczenia   Z ramienia ZUS - Przewodniczący Komisji Kontrolnej - Światowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ISSA) - Organizacja skupia 350 instytucji z ponad 140 krajów, jest partnerem MOP w Genewie. 
Przewodniczący Europejskiej Sieci ISSA - organizacja pracy 13 członków Komitetu Sterującego. 
Dodatkowe szkolenia 2009 Szkolenie Zarządzanie ryzykiem bankowym - WIB
  1996 Szkolenie z zakresu bankowości - OLYMPUS
  1996 Kurs Lobbingu - Warszawski Instytut Bankowy
  1995 Szkolenie nt. Benchmarkingu Coopers&Lybrand London
  1995-1994 Szkolenia nt. strategii przedsiębiorstw i zarządzania zasobami ludzkimi organizowane przez WSB-NLU w Nowym Sączu
  1994 kurs rachunkowości spółek prawa handlowego - Zrzeszenie Prawników Polskich
  1993 Stypendium w USA, w tym min. kursy Human Resource Management Boston, MA oraz Management Skills for Supervisors Charlotte NC, oraz staż w Senacie USA - Waszyngton DC i Legislaturze Stanowej w Bostonie -MA.
  1992 Szkolenie w Brukseli i Strasburgu nt. funkcjonowania UE organizowane przez European Round Table for Industrials
  1991 Incident Management Training – zarządzanie kryzysowe
Uprawnienia inne   Egzamin uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa (1997 rok).

 

B. Informacja dotycząca kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej sporządzona w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pan Zbigniew Derdziuk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym), oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja
2015-06-12 Jacek Rutkowski Prezes Zarządu
Pobierz pdf

Ochrona danych osobowych

W ramach kontaktu z Infolinią przedstawimy Tobie informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skrócić czas oczekiwania na rozmowę z naszym konsultantem, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ze względu na cel Twojej rozmowy informacją – zamieszczoną pod poniższymi linkami:
Zamknij