Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej powołania Członków Komitetu Audytu Amica Spółka Akcyjna

2017-10-20 16:30:00

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 24/2017

Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach, działając w wykonaniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR), informuje, że Rada Nadzorcza spółki „Amica Spółka Akcyjna”, działając na podstawie Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki „Amica Spółka Akcyjna”,
wybrał spośród Członków Rady Nadzorczej spółki „Amica Spółka Akcyjna” do składu Komitetu Audytu następujące osoby:
 
1) pana Andrzeja Konopackiego,
2) pana Artura Małka,
3) pana Pawła Wyrzykowskiego.
 
Rada Nadzorcza wskazała, że spośród członków Komitetu Audytu osobami spełniającymi warunek (kryterium) niezależności, w świetle art. 129 w art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym są: pan Andrzej Konopacki oraz pan Artur Małek.
Rada Nadzorcza wskazała, że osobą posiadającą kwalifikacje, wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych jest pan Andrzej Konopacki.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja
2017-10-20 Jacek Rutkowski Prezes Zarządu
Pobierz pdf

Ochrona danych osobowych

W ramach kontaktu z Infolinią przedstawimy Tobie informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skrócić czas oczekiwania na rozmowę z naszym konsultantem, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ze względu na cel Twojej rozmowy informacją – zamieszczoną pod poniższymi linkami:
Zamknij