Informacja dotycząca zatwierdzenia kooptacji (powołania) Członków Rady Nadzorczej dokonanej w dniu 20 października 2017 r.

2017-12-05 17:17:00

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 31/2017

Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach (dalej: „Spółka”), informuje, że stosownie do punktu 5.1 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”) zwołanego na dzień 05 grudnia 2017 r. tj. „Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków Rady Nadzorczej”, Walne Zgromadzenie zatwierdziło kooptację pana Andrzeja Konopackiego i pana Artura Małka, którzy zostali powołani do składu Rady Nadzorczej „Amica S.A.” w dniu 20 października 2017 roku.

[Szczegółowe życiorysy pana Andrzeja Konopackiego oraz pana Artura Małka zostały opublikowane przez Emitenta w treści raportów: Nr 21/2017 i 23/2017 z dnia 20 października br.].

*****

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja
2017-12-05 Jacek Rutkowski Prezes Zarządu
Pobierz pdf

Ochrona danych osobowych

W ramach kontaktu z Infolinią przedstawimy Tobie informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skrócić czas oczekiwania na rozmowę z naszym konsultantem, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ze względu na cel Twojej rozmowy informacją – zamieszczoną pod poniższymi linkami:
Zamknij