Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 05 grudnia 2017 roku

2017-12-08 15:44:00

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – „WZA lista powyżej 5 % liczby głosów”

Raport bieżący nr 32/2017

Zarząd spółki „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach, („Spółka”) informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które obradowało w dniu 05 grudnia 2017 roku Akcjonariuszami Spółki, którzy posiadali, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu byli:

• spółka pod firmą Holding Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem we Wronkach, ulica Mickiewicza numer 52 (kod pocztowy: 64-510 Wronki), - liczba głosów, która przysługiwała temu Akcjonariuszowi z tytułu zarejestrowanych akcji wynosiła 5 429 744 (pięć milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery) głosy, co stanowiło, - 72,42 % udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 51,74 % udziału w ogólnej liczbie głosów;

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą i adresem w Warszawie, ulica Topiel numer 12 (kod pocztowy: 00-342 Warszawa), liczba głosów, która przysługiwała temu Akcjonariuszowi z tytułu zarejestrowanych akcji wynosiła 1.000.000 (jeden milion) głosów, co stanowiło, - 13,33 % udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 9,53 % udziału w ogólnej liczbie głosów;

AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK z siedzibą i adresem w Warszawie, ulica Inflancka numer 4B (kod pocztowy: 00-189 Warszawa), liczba głosów, która przysługiwała temu Akcjonariuszowi z tytułu zarejestrowanych akcji wynosiła 494.000 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące) głosów, co stanowiło, - 6,58 % udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 4,70 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

 

*****

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja
2017-12-08 Jacek Rutkowski Prezes Zarządu
Pobierz pdf

Ochrona danych osobowych

W ramach kontaktu z Infolinią przedstawimy Tobie informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skrócić czas oczekiwania na rozmowę z naszym konsultantem, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ze względu na cel Twojej rozmowy informacją – zamieszczoną pod poniższymi linkami:
Zamknij