Aktualności

Korekta raportu bieżącego nr 03/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymanego od osoby pełniącej obowiązki zarządcze

2018-01-25 16:15:00

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze].”

Raport bieżący nr 3/2018

I.

Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” (dalej: Emitent), działając na podstawie § 6 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r., poz.133 z późn. zm.), niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 03/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania informacji.

 

Korekta dotyczy wyłącznie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie wskazania charakteru transakcji na akcjach (Pole 4 b) dokumentu powiadomienia).

 

[szczegółowa tabela w PDF poniżej]

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja
2018-01-26 Jacek Rutkowski Prezes Zarządu
Pobierz pdf

Ochrona danych osobowych

W ramach kontaktu z Infolinią przedstawimy Tobie informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skrócić czas oczekiwania na rozmowę z naszym konsultantem, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ze względu na cel Twojej rozmowy informacją – zamieszczoną pod poniższymi linkami:
Zamknij