Raporty

Data publikacji Nazwa raportu Pobierz
2018-11-19 Raport kwartalny 3 kwartał 2018  Pobierz
2018-08-31 Raport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  Pobierz
2018-06-18 Zaświadczenie o wskaźniku finansowym  Pobierz
2018-05-30 Raport kwartalny 1Q  Pobierz
2018-05-29 Zaświadczenie o wskaźniku finansowym  Pobierz
2018-03-01 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2017 ROKU  Pobierz
2017-11-29 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU  Pobierz
2017-09-06 Raport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego  Pobierz
2017-05-30 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2017 ROKU  Pobierz
2017-02-28 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU  Pobierz
2016-11-14 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU  Pobierz
2016-08-31 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU  Pobierz
2016-05-20 Zaświadczenie o wskaźniku finansowym  Pobierz
2016-05-13 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU  Pobierz
2016-05-10 Zaświadczenie o wskaźniku finansowym  Pobierz
2016-02-29 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU  Pobierz
2015-11-13 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU  Pobierz
2015-08-31 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015  Pobierz
2015-05-15 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU  Pobierz
2015-04-30 Roczny raport jednostkowy 2014  Pobierz
2015-04-30 Raport roczny skonsolidowany 2014  Pobierz
2015-02-27 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU  Pobierz
2014-11-14 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014  Pobierz
2014-08-29 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Amica Wronki S.A  Pobierz
2014-05-15 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2014 roku  Pobierz
2014-04-28 Roczny raport jednostkowy 2013  Pobierz
2014-04-28 Raport roczny skonsolidowany 2013  Pobierz
2014-02-28 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 roku 31 grudnia 2013 roku  Pobierz
2013-11-14 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 roku 30 września 2013 roku  Pobierz
2013-08-30 Raport półroczny 2013 skonsolidowany  Pobierz
2013-05-15 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 roku 31 marca 2013 roku  Pobierz
2013-04-30 Raport roczny skonsolidowany 2012  Pobierz
2013-04-30 Raport roczny jednostkowy 2012  Pobierz
2013-02-28 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku  Pobierz
2012-11-14 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny za okres od 1 stycznia 2012 roku 30 września 2012 roku  Pobierz
2012-08-31 Raport półroczny 2012 skonsolidowany  Pobierz
2012-05-15 Skonsolidowany Raport Kwartalny - I kwartał 2012  Pobierz
2012-04-27 Raport roczny skonsolidowany 2011  Pobierz
2012-04-27 Raport roczny jednostkowy 2011  Pobierz
2012-02-29 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny - okres od 1 stycznia 2011 roku - 31 grudnia 2011 roku  Pobierz
2011-11-15 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny - okres od 1 stycznia 2011 roku - 30 września 2011 roku  Pobierz
2011-08-30 Raport półroczny 2011 skonsolidowany  Pobierz
2011-05-16 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny za okres od 1 stycznia 2011 roku - 31 marca 2011 roku.  Pobierz
2011-04-29 Raport roczny skonsolidowany 2010  Pobierz
2011-04-29 Raport roczny jednostkowy 2010  Pobierz
2011-03-01 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31  grudnia 2010 roku  Pobierz
2011-03-01 Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31  grudnia 2010 roku  Pobierz
2010-11-10 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 września 2010 roku  Pobierz
2010-11-10 Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 września 2010 roku  Pobierz
2010-08-31 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku  Pobierz
2010-08-31 Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku  Pobierz
2010-05-17 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2010 roku  Pobierz
2010-05-17 Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2010 roku  Pobierz
2010-04-30 Raport roczny skonsolidowany 2009  Pobierz
2010-04-30 Raport roczny jednostkowy 2009  Pobierz
2010-03-01 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za IV kwartały 2009 roku  Pobierz
2010-03-01  Sprawozdanie Finansowe   za IV kwartały 2009 roku  Pobierz
2009-11-18  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe   za III kwartały 2009 roku  Pobierz
2009-11-18 Sprawozdanie Finansowe  za III kwartały 2009 roku  Pobierz
2009-09-01 Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2009 roku  Pobierz
2009-09-01 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2009 roku  Pobierz
2009-05-18 Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2009 roku  Pobierz
2009-05-18 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2009 roku  Pobierz
2009-05-04 Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2008 roku  Pobierz
2009-05-04 Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 roku  Pobierz
2009-03-02 Raport skonsolidowany Amica Wronki SA za IV kwartał 2008r  Pobierz
2009-02-16 Sprawozdanie Finansowe za IV kwartał 2008 roku  Pobierz
2008-11-17 Raport skonsolidowany Amica Wronki SA za III kwartał 2008r  Pobierz
2008-10-30 Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2008 roku  Pobierz
2008-10-06 Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2008 roku  Pobierz
2008-09-29 Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2008 roku  Pobierz
2008-08-14 Raport skonsolidowany Amica Wronki SA za II kwartał 2008r  Pobierz
2008-08-04 Sprawozdanie Finansowe za II kwartał 2008 roku  Pobierz
2008-06-12 Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 rok  Pobierz
2008-05-15 Raport skonsolidowany Amica Wronki SA za I kwartał 2008r  Pobierz
2008-05-05 Raport jednostkowy Amica Wronki SA za I kwartał 2008r  Pobierz
2008-04-23 Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2007 rok  Pobierz
2008-02-29 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za IV kwartał 2007 roku  Pobierz
2008-02-14 Sprawozdanie Finansowe za IV kwartał 2007 roku  Pobierz
2007-11-14 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2007 roku  Pobierz
2007-10-31 Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2007 roku  Pobierz
2007-10-31 Raport półroczny skonsolidowany 2007  Pobierz
2007-09-28 Raport półroczny 2007  Pobierz
2007-08-20 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za II kwartał 2007 roku  Pobierz
2007-08-06 Sprawozdanie Finansowe za II kwartał 2007 roku  Pobierz
2007-06-18 Raport roczny skonsolidowany za 2006 r  Pobierz
2007-05-15 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2007 roku  Pobierz
2007-05-07 Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2007 roku  Pobierz
2007-04-30 Raport roczny jednostkowy za 2006 r.  Pobierz
2007-03-01 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za IV kwartał 2006 roku  Pobierz
2007-02-14 Sprawozdanie Finansowe za IV kwartał 2006 roku  Pobierz
2006-11-14 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2006 roku  Pobierz
2006-11-03 Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2006 roku  Pobierz
2006-10-30 Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sporządzonego za I półrocze 2006 roku  Pobierz
2006-09-29 Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego, sporządzonego za I półrocze 2006 roku  Pobierz
2006-08-11 Raport kwartalny skonsolidowany za 2 kwartał 2006  Pobierz
2006-08-04 Raport kwartalny za 2 kwartał 2006  Pobierz
2006-06-09 Raport roczny skonsolidowany 2005  Pobierz
2006-05-24 Raport roczny 2005  Pobierz
2006-05-15 Raport kwartalny skonsolidowany za 1 kwartał 2006  Pobierz

Ochrona danych osobowych

W ramach kontaktu z Infolinią przedstawimy Tobie informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skrócić czas oczekiwania na rozmowę z naszym konsultantem, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ze względu na cel Twojej rozmowy informacją – zamieszczoną pod poniższymi linkami:
Zamknij