Spółka


Strona w przebudowie.
Przepraszamy za utrudnienia.
Strona w przebudowie.
Przepraszamy za utrudnienia.

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio
co najmniej 5% ogólnej liczby głosów
na Walnym Zgromadzeniu Amica Wronki S.A.

Stan na 31.03.2016 Liczba akcji Liczba głosów Wartość nominalna akcji Udział w kapitale
Holding Wronki S.A. 2 715 771 5 431 542 5 431 542 34,93%
ING OFE* 555 952 555 952 1 111 904 7,15%
Pozostali akcjonariusze 4 503 550 4 505 457 9 007 100 57,92%
Razem 7 775 273 10 492 951 15 550 546 100,00%

*Dana wskazana w oparciu o treść zawiadomień otrzymanych przez Spółkę od Akcjonariuszy, a sporządzonych w trybie Art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej.

Strona w przebudowie.
Przepraszamy za utrudnienia.

Od ponad 50 lat

dostarczamy naszym klientom satysfakcję i poczucie bezpieczeństwa. Pomimo rosnącej konkurencji z zagranicy pozostajemy największym polskim producentem sprzętu AGD i liderem na rodzimym rynku.

Strona w przebudowie.
Przepraszamy za utrudnienia.


Ochrona danych osobowych

W ramach kontaktu z Infolinią przedstawimy Tobie informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skrócić czas oczekiwania na rozmowę z naszym konsultantem, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ze względu na cel Twojej rozmowy informacją – zamieszczoną pod poniższymi linkami:
Zamknij