Zamknij

Niezmiernie ważnymi kwestiami w wypadku pralek i pralko-suszarek są ich prawidłowe przyłączenie do źródeł wody i energii oraz montaż. Dotyczy to wszystkich urządzeń pralniczych, a nie zawsze jest to takie proste jakby się mogłoby wydawać… Niestety, popełnianych jest wiele dość prostych, a zarazem poważnych błędów.

Oddziałują one negatywnie na poprawne użytkowanie pralki czy pralko-suszarki i zwiększają zużycie energii elektrycznej oraz wody. Mają one także wpływ na bezpieczeństwo zarówno urządzeń, jak i ich użytkowników.

Przed instalacją i podłączeniem

Prawidłowe działanie pralki lub pralko-suszarki wymaga prawidłowego przyłączenia jej do instalacji elektrycznej, wodociągowej i odpływowej oraz stosowania się do zaleceń producenta. Zarówno w domach jednorodzinnych, jak i budynkach wielorodzinnych muszą być spełnione podstawowe warunki techniczne.

– Ważne jest prawidłowo zaprojektowane i wykonane przyłącze elektryczne ze sprawnym uziemieniem i
niezależnym zabezpieczeniem różnicowoprądowym o minimalnym zabezpieczeniu 10 A (amperów).

– W wypadku instalacji dwóch urządzeń (pralki i suszarki) w jednym obiegu elektrycznym, ważne jest sprawdzenie mocy licznika jednofazowego lub wielofazowego.

– Sumaryczna moc obu urządzeń w pewnych wypadkach może przekroczyć wartości istniejącego zabezpieczenia. Należy wtedy zwiększyć moc zabezpieczenia (ew. przydział mocy).

– Przyłącze wodociągowe oraz pozostała infrastruktura hydrauliczna powinny być wykonane zgodnie ze sztuką i odpowiednimi normami.

– Należy zachować określone wysokości i użyć odpowiednich zaworów czy przyłączy. Niezmiernie ważna jest jakość użytych materiałów.

– Ciśnienie wody powinno zawierać się w przedziale od 50 do 1000 kPa (kilopaskali), czyli od 0,5 do 10 barów. Wartości te mogą być różne dla różnych urządzeń AGD i zawsze należy je sprawdzać.

Standardową procedurą przed instalacją każdego urządzenia AGD winno być dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i bezwzględne stosowanie się do zaleceń producenta. Podstawową czynnością przed instalacją urządzeń pralniczych jest demontaż śrub transportowych blokujących bęben, pozbycie się wszelkich usztywnień i zabezpieczeń (folii, kartonów, styropianów itp.) oraz dokładne wypoziomowanie urządzenia. W wypadku sprzętów o dużej mocy, a do takich zaliczyć należy wszystkie pralki, pralko-suszarki i suszarki, absolutnie niedopuszczalne jest stosowanie gniazdek bez uziemienia oraz przedłużaczy.

Podstawowe zalecenia dla pralek

Kluczowym aspektem jest określenie, w którym miejscu ma docelowo stać pralka. W zależności od wybranego miejsca użytkownik będzie musiał bowiem przedłużyć elementy rur i/lub przewodów zasilających w energię elektryczną. To aspekt ważny, bowiem węże z elektrozaworami oraz przewody elektryczne i odpływowe mają określoną długość. Bezwzględnie nie wolno ich samodzielnie przedłużać). Po ustaleniu i przygotowaniu odpowiedniego miejsca należy rozwinąć wąż doprowadzający wodę i przykręcić go do zaworu wodnego oraz do króćca wodnego znajdującego się na tylnej ścianie urządzenia (pralki, pralko-suszarki). Montaż powinien odbywać się zgodnie ze sztuką połączeń wodno-kanalizacyjnych. Wysokość odpływu od powierzchni, na której ustawiona jest pralka lub pralko-suszarka nie może przekraczać maksymalnej wartości podanej w instrukcji montażu urządzenia. Połączenie powinno być zrealizowane w ten sposób, by uniemożliwić wysunięcie węża odpływowego z mufy rury kanalizacyjnej. Należy stosować gumowe uszczelki, które minimalizują nieprzyjemny zapach i zapewniają ciasne spasowanie łączonych elementów oraz, co za tym idzie, praktycznie całkowicie uniemożliwiają wysunięcie się węża odpływowego. W gotowej instalacji możemy także przyłączyć pralkę do baterii zlewozmywakowej z integrowanym przyłączem. Trzeba jednak pamiętać, że takie połączenie może prowadzić do cofania się wody przez zlew przy nieprawidłowym doborze średnic rur odprowadzających wodę z syfonu zlewozmywakowego czy umywalkowego. Aby temu zapobiec, należy upewnić się, że dany syfon przystosowany jest do podłączenia pralki. 

Gdy w pomieszczeniu
nie ma przygotowanego odpływu kanalizacyjnego, warto jest zakupić specjalny syfon przystosowany do podłączenia pralki pod zlewem lub umywalką. Każdorazowo należy przestrzegać zaleceń i określonych odległości oraz wysokości (przykładowe zalecenia podajemy obok na rysunkach pomocniczych, zastrzegając, że mogą one różnić się w zależności od modelu i producenta).

Ostatnim etapem jest podłączenie pralki do energii elektrycznej. Pralka powinna być podłączona
do uziemionego gniazdka sieciowego 230V (10A – w przypadku urządzeń o mocy znamionowej do 2300W) za pomocą oryginalnego przewodu z uziemioną wtyczką. Nie wolno używać przedłużaczy. Zagraża to bezpieczeństwu użytkowania i powoduje utratę gwarancji.

Jeśli producent wyposażył model w specjalne gumki izolująco-zabezpieczające podstawę pralki, warto z nich skorzystać. Nie tylko stabilizują pralkę, ale i zabezpieczają przed przedostawaniem się pod nią wody, kurzu czy brudu. Uszczelki tego typu są do nabycia w wybranych sklepach i serwisach fabrycznych. Jeśli zamierzamy zainstalować na pralce suszarkę, należy sprawdzić, jaki będzie wymagany do tego celu łącznik. Przewidzieć także należy usytuowanie gniazda sieciowego. Nagminnym błędem jest sytuowanie go na ścianie bocznej lub za urządzeniami. Po ustawieniu na suszarki na pralce dostęp do niego jest znacznie utrudniony.

Wymagania instalacyjne dla pralko-suszarek

Pralko-suszarki są taką grupą urządzeń, które łączą dwie techniki – pranie mechaniczne wodą oraz suszenie ciepłym powietrzem. Dlatego pierwszy etap instalacji jest podobny jak w wypadku pralek – należy podłączyć urządzenie do instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej. Suszenie w pralko-suszarce odbywa się dzięki metodzie kondensacji, a więc wilgoć trafia do odpływu kanalizacyjnego.

Metody ustawienia urządzeń i aranżacja wnętrz

W przypadku projektowania nowej łazienki czy suszarni, a także zmiany dotychczasowej aranżacji, należy przemyśleć kilka ważnych aspektów. Pralka czy pralko-suszarka nie powinna kolidować z innymi elementami pomieszczenia. O ile modele wolnostojące są bardzo elastyczne w montażu, o tyle sprzęt do zabudowy wymaga odpowiedniej wiedzy projektowej i instalatorskiej. Ogólnie modele do zabudowy wpływają bardzo korzystnie na aspekty wizerunkowe i efektywnie wykorzystują powierzchnie. Należy jednak zabudowywać je tylko tam, gdzie jest na to miejsce i warunki. Trzeba też pamiętać o ścisłych wymogach instalacji urządzeń AGD w zabudowie meblowej (instrukcje takie zawsze dołączone są do urządzeń) oraz o tym, aby nigdy nie zabudowywać urządzeń wolnostojących.