FAQ

1. Z jakich/ilu produktów składa się Zestaw Promocyjny? Od czego zależy wysokość nagrody?

Numer zestawu Promocyjnego Ilość Produktów Promocyjnych w Zestawie Promocyjnym Produkty Promocyjne składające się na dany Zestaw Promocyjny Kwota Nagrody
Zestaw 1 Zakup dwóch Produktów Promocyjnych Piekarnik do zabudowy z funkcją OpenUp! (z linii X-type lub Q-type) + dowolna płyta grzejna minimum czteropolowa 450 zł
Zestaw 2 Zakup trzech Produktów Promocyjnych Piekarnik do zabudowy z funkcją OpenUp! (z linii X-type lub Q-type) + dowolna płyta grzejna minimum czteropolowa + dowolna zmywarka do zabudowy 600 zł
Zestaw 3 Zakup dwóch Produktów Promocyjnych Piekarnik do zabudowy za minimum 1300 zł* + dowolna płyta grzejna minimum czteropolowa 300 zł
Zestaw 4 Zakup trzech Produktów Promocyjnych Piekarnik do zabudowy za minimum 1300 zł* + dowolna płyta grzejna minimum czteropolowa + dowolna zmywarka do zabudowy 400 zł
*cena detaliczna na fakturze VAT/paragonie, którą rzeczywiście zapłacił kupujący – po uwzględnieniu ewentualnych rabatów udzielanych przez Punkt Sprzedaży.

 

2. Jakie modele są objęte promocją?

Produkty objęte promocją
Rodzaj Produktu Promocyjnego Model Produktu Promocyjnego
Piekarniki Piekarniki do zabudowy z funkcją OpenUp! (z linii X-type lub Q-type) oraz piekarniki do zabudowy za minimum 1300 zł*
Płyty grzejne Dowolny model płyty grzejnej minimum czteropolowej
Zmywarki Dowolny model zmywarki do zabudowy
*cena detaliczna na fakturze VAT/paragonie, którą rzeczywiście zapłacił kupujący – po uwzględnieniu ewentualnych rabatów udzielanych przez Punkt Sprzedaży.

 

3. W jaki sposób mogę się zgłosić do Promocji?

Aby otrzymać Nagrodę należy zarejestrować się do Promocji na stronie: www.amica.pl/otworzsienazysk wypełniając dostępny tam formularz zgłoszeniowy oraz załączając czytelne zdjęcie/skan Dowodu/Dowodów Zakupu Zestawu Promocyjnego, a także skany/zdjęcia kart gwarancyjnych Produktów Promocyjnych, tworzących Zestaw Promocyjny (stron zawierających model oraz numer seryjny Produktów Promocyjnych, tworzących Zestaw Promocyjny) lub zdjęcia tabliczek znamionowych obejmujące model i numer seryjny Produktów Promocyjnych, tworzących Zestaw Promocyjny (w przypadku braku w/w informacji na kartach gwarancyjnych).


4. W jakiej formie otrzymam nagrodę?

Nagroda przekazana zostanie Uczestnikowi w postaci karty przedpłaconej Sodexo, zasilonej kwotą Nagrody. Karta z unikalnym numerem, kodem PIN, numerem NIK oraz zasadami korzystania zostanie przesłana na adres podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.


5. Gdzie mogę używać karty przedpłaconej? Czy wiąże się to z dodatkowymi kosztami?

Karta przedpłacona umożliwia dokonywanie płatności w każdym sklepie obsługującym płatności kartą oraz wypłatę gotówki z bankomatu. Przy operacjach w bankomacie występują opłaty prowizyjne w wysokości 3% od wypłacanej kwoty (jednak nie mniej, niż 6zł), natomiast za sprawdzenie salda w bankomacie, opłata prowizyjna wynosi 1zł.


6. Jak mogę sprawdzić saldo karty bezpłatnie?

Na swoim profilu na stronie www.DlaCiebie.sodexo.pl oraz pod numerem telefonu: 22 535 11 11.


7. Czy otrzymując kartę, muszę podpisać umowę z jakimś bankiem?

Nie. Uczestnik nie musi podpisywać żadnej umowy i nie jest obciążony żadnymi kosztami związanymi z korzystaniem z karty przedpłaconej Sodexo. Opłaty dotyczą tylko wypłat i operacji w bankomacie, ale nie są naliczane żadne opłaty z tytuły samego posiadania karty.


8. Na co mogę wykorzystać nagrodę?

Nagrodę można wykorzystać na dowolne cele.


9. Czy muszę aktywować kartę przed jej użyciem?

Nie, Uczestnik otrzymuje aktywną kartę, gotową do użycia.


10. Czy muszę dezaktywować kartę po wykorzystaniu środków?

Nie. Karta po wykorzystaniu środków automatycznie wygasa.


11. Jak długo karta jest ważna?

Nagroda otrzymana przez Uczestnika musi zostać wykorzystana w okresie ważności karty przedpłaconej. Data ważności umieszczona jest na każdej karcie. Nagroda niewykorzystana w całości w okresie ważności karty przedpłaconej ulega przepadkowi.


12. Czy mogę zmienić PIN do otrzymanej karty Sodexo?

Tak, Uczestnik wraz z kartą otrzyma kod PIN oraz numer NIK. Za pomocą numeru NIK można zmienić kod PIN po zalogowaniu się w Serwisie Użytkownika na www.DlaCiebie.sodexo.pl (aby zalogować się do serwisu trzeba podać numer Karty Podarunkowej oraz numer NIK - Numer Identyfikacyjny Klienta, który każdy Uczestnik otrzyma wraz z Kartą Podarunkową).


13. Co zrobić w przypadku zagubienia kodu PIN lub numeru NIK?

W celu odzyskania numeru NIK należy skontaktować się z infolinią Sodexo, pod numerem 22 535 11 11 lub z infolinią Amica pod numerem 690 010 564.


14. Co zrobić w przypadku zagubienia karty Sodexo?

Istnieje możliwość uzyskania nowej karty Sodexo, jednakże opłata za jej wydanie wynosi 24,40 zł i jest pobierana ze środków dostępnych na karcie zagubionej.


15. W jakim terminie muszę kupić produkty, aby otrzymać nagrodę?

W terminie od 22 lutego 2020 roku od godz. 00:01 do wyczerpania Puli Nagród, jednak nie później niż do 18 kwietnia 2020 roku, godz. 23:59.


16. Czy wszystkie Produkty Promocyjne, tworzące Zestaw Promocyjny, muszę kupić w jednym sklepie i w jednej sieci?

Produkty Promocyjne można kupić w różnych sklepach, mogą pochodzić również z różnych sieci.


17. Czy wszystkie Produkty Promocyjne muszą być na jednym paragonie/fakturze?

Nie.


18. Czy zakup produktu objętego promocją w terminie jest jednoznaczny z otrzymaniem nagrody?

Nie. Aby otrzymać nagrodę, poza zakupem właściwego produktu w konkretnym okresie, należy zarejestrować produkt w terminie od 22.02.2020 r. do 14 dni od zakończenia Promocji spowodowanej wyczerpaniem Puli Nagród, ale nie później niż do 02.05.2020 r.


19. Co powinno zawierać prawidłowe zgłoszenie do Promocji?

Aby zgłoszenie zostało uznane za klasyfikujące się do przyznania Nagrody musi zawierać prawidłowo i w całości wypełniony formularz zgłoszeniowy (w formie elektronicznej), czytelne skany/zdjęcia Dowodu/Dowodów Zakupu Zestawu Promocyjnego oraz czytelne zdjęcia/skany kart gwarancyjnych Produktów Promocyjnych, tworzących Zestaw Promocyjny (stron zawierających model i numer seryjny Produktów Promocyjnych, tworzących Zestaw Promocyjny) lub zdjęcia tabliczek znamionowych Produktów Promocyjnych, tworzących Zestaw Promocyjny, obejmujących model i numer seryjny Produktów Promocyjnych, tworzących Zestaw Promocyjny (w przypadku braku w/w informacji na kartach gwarancyjnych).


20. Czy zarejestrowanie się do portalu Moja Amica jest jednoznaczne z zarejestrowaniem się do Promocji?

Nie. Produkt zarejestrowany w systemie Moja Amica nie jest widoczny w systemie promocyjnym i nie jest traktowany jako biorący udział w Promocji.


21. Czy otrzymam dodatkowy rabat za zakup innych produktów Amica?

Nie. Promocja obejmuje wyłącznie wybrane modele piekarników, dowolne modele płyt grzejnych min. czteropolowych oraz dowolne zmywarki do zabudowy.


22. Czy Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach?

Tak. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach prowadzących sprzedaż Produktów Promocyjnych, znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również sklepy internetowe.


23. Czy numer seryjny i numer fabryczny to ten sam numer?

Tak.


24. Z ilu cyfr składa się numer seryjny (fabryczny)?

14


25. Gdzie znajduje się numer seryjny (fabryczny)?

Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej produktu lub na karcie gwarancyjnej.


26. Czy karta gwarancyjna musi być podbita, aby wziąć udział w promocji? Którą stronę wysłać?

Karta gwarancyjna nie musi być podbita. Wysłać należy stronę z numerem seryjnym oraz modelem produktu.


27. Co jest dowodem zakupu?

Faktura VAT lub paragon fiskalny.


28. Czy faktura może być wystawiona na firmę?

Nie. W Promocji nie mogą wziąć udziału osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne dokonujące zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (na Dowodzie Zakupu nie może znajdować się NIP nabywcy).


29. Jaki jest numer telefonu infolinii promocyjnej? W jakich godzinach jest czynna?

Infolinia czynna jest codziennie w godzinach 9.00 – 18.00 pod numerem telefonu: 690 010 564 (z wyłączeniem niedzieli niehandlowych).


30. Pod jakim numerem telefonu uzyskam szczegółowe informacje techniczne o produktach Amica?

Infolinia serwisowa dostępna jest z telefonów komórkowych pod numerem: 672 546 500, natomiast z telefonów stacjonarnych pod numerem: 801 801 800.