Polityka plików cookies

Polityka plików cookies

Niniejsza Polityka plików cookies (dalej także jako „Polityka”) stanowi uzupełnienie Regulaminu serwisu internetowego www.amica.pl w zakresie przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych np. wtyczek stron społecznościowych.
 

I. Wstęp.

Niniejsza Polityka plików cookies opisuje sposób wykorzystywania plików "cookies", jak i innych technologii internetowych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, które to pliki cookies oraz technologie internetowe wykorzystywane są w serwisie internetowym www.amica.pl (dalej także jako „Serwis”).
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z wykorzystaniem w Serwisie plików cookies lub innych technologii internetowych są następujące spółki z grupy kapitałowej Amica S.A. (dalej zwaną także „Grupą”):
 
a) Amica Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017514, o kapitale akcyjnym w pełni opłaconym w wysokości 15.550.546,00 PLN, NIP 7630003498, REGON 570107305 – dalej zwana „AMICA”, oraz
 
b) Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu (60-320 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373563, o kapitale zakładowym w wysokości 241 536 000,00 PLN, NIP 5272645162, REGON 142740238 – dalej zwana „AHiM” , oraz
 
c) Inteco Business Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu (60-320 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325012, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000,00 PLN, NIP 7781461247, REGON 301044119 – dalej zwana „INTECO”, a razem z podmiotami wymienionymi w pkt. 1 i 2 powyżej – „Współadministratorami” lub „Spółkami Amica”.
W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami Współadministratorzy uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w tym w szczególności uzgodnili, że:
 
a) Spółką wiodącą w modelu współadministrowania jest Amica S.A., która jest producentem sprzętu AGD i sprawuje kontrolę nad procesami przetwarzania danych osobowych, identyfikuje ryzyka przetwarzania danych osobowych i adekwatnie do nich
wyznacza standardy bezpieczeństwa, zapewniające odpowiednią ochronę dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych w Grupie.
 
b) AHiM odpowiada za zarządzanie stroną internetową www.amica.pl. W szczególności AHiM jest odpowiedzialna za wykonanie wobec Pana/Pani obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Panu/Pani wykonywania przysługujących Panu/Pani praw opisanych poniżej. Niezależnie od tego ustalenia może Pan/Pani wykonywać swoje prawa również wobec każdego ze Współadministratorów;
 
c) INTECO zajmuje się dostarczaniem i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, nadawaniem/odbieraniem uprawnień do systemów wykorzystywanych przez Współadministratorów, przechowywaniem danych, implementowaniem zabezpieczeń technicznych, obsługą serwerów oraz tworzeniem
kopii zapasowych. Spółka odpowiada także za zapewnienie sprzętu komputerowego pracownikom spółek z Grupy.
Współadministratorzy wyznaczyli jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych.
Jeżeli chciałby Pan/Pani się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres info.dane@amica.com.pl lub przesłanie listu tradycyjnego na adres:
Koordynator ds. danych osobowych Amica S.A.: ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, z dopiskiem „Dane osobowe”.
 

II. Pliki cookies i inne technologie wykorzystywane w Serwisie.

Czym są pliki cookies? Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Do czego używamy plików cookies? Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Jakich plików cookies używamy w Serwisie?
W Serwis stosowane są pliki cookie:
 
- „stałe” – tj. pliki, które pozostają w urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika,
 
- „sesyjne” – tj. pliki tymczasowe, które pozostają w urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 
Serwis wykorzystuje pliki cookies „własne” oraz z pliki cookies podmiotów zewnętrznych (podmiotów trzecich). Pliki cookies podmiotów zewnętrznych wykorzystywane są do zapewniania właściwości lub funkcji pochodzących od stron trzecich np. treści reklamowych w tym remarketingu, dostępu do filmów, usług analitycznych, statystycznych itp.). Podmioty zewnętrzne których cookies wykorzystywane są w Serwisie mogą rozpoznać urządzenie użytkownika, gdy przy jego użyciu odwiedza on daną stronę internetową, w niektórych przypadkach zaś także, gdy przy użyciu danego urządzenia użytkownik odwiedza strony internetowe podmiotu zewnętrznego lub podmiotu z nim współpracującego. Szczegółowa lista plików cookies wykorzystywanych w Serwisie wraz z opisem ich działania zamieszczona jest na końcu niniejszej Polityki w Załączniku nr 1. Zarządzanie plikami cookies
Jeśli użytkownik uzna, że nie odpowiada mu stosowanie plików cookie w naszym serwisie internetowym może za pomocą odpowiedniej konfiguracji oprogramowania (w szczególności ustawień przeglądarki) wyłączyć ich stosowanie.
Użytkownik może również w dowolnym momencie zmienić zakres wykorzystania plików. Istnieje także możliwość wykasowania przez użytkownika w każdej chwili plików cookie zapisanych na urządzeniu końcowym przez nasz Serwis.
Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie - dopuszcza zapisywanie plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika. Jak wskazano wyżej użytkownik może jednak zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w różny sposób m.in. aby przeglądarka całkowicie blokowała pliki cookie lub wysyłała ostrzeżenie przed zapisaniem pliku cookie w urządzeniu końcowym użytkownika.
 
Poniżej dla ułatwienia opisano przykładowy sposób wyłączania plików cookie w wybranych przeglądarkach internetowych:
 
- W przeglądarce Internet Explorer należy wybrać w menu głównym „Narzędzia > „Opcje internetowe” > "Prywatność", a następnie suwakiem ustawić poziom w pozycji najwyższej.
 
- W przeglądarce Mozilla Firefox należy wybrać w menu głównym „Narzędzia > Opcje > Prywatność i bezpieczeństwo”, a następnie uaktywnić pole „Blokowanie ciasteczek i danych stron (może powodować problemy)”.
 
- W przeglądarce Google Chrome należy wybrać w menu głównym menu „Ustawienia > Opcje > Dla zaawansowanych” w sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” należy kliknąć „Ustawienia treści”, a następnie „Pliki cookie”, po jej kliknięciu można: włączyć pliki cookie ustawiając przełącznik pierwszy w pozycji „Zablokowane” oraz przełącznik trzeci w pozycji „Blokuj pliki cookie innych firm”.
 
- W przeglądarce Safari w zakładce Preferencje, należy kliknąć w Prywatność, a następnie wybrać opcję: Stałe blokowanie plików cookie: „Blokuj wszystkie cookie”.
 
Szczegółowe informacje, znaleźć można na stronach producentów przeglądarek.
Pragniemy jednak wskazać, iż wyłącznie lub ograniczenie stosowania plików cookie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.
Nadto, korzystając ze strony internetowej http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory istnieje możliwość zarządzania wykorzystywaniem cookies dostawców zewnętrznych w tym ich dezaktywacji.
Zastrzegamy, iż w/w strona internetowa nie jest stroną Współadministratorów, w związku z czym Wspóladministratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za dostęp do niej oraz jej działanie.
 
Hotjar
Serwis korzysta z wtyczki Hotjar. Usługodawcą wtyczki Hotjar jest Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta („Hotjar”).
Wtyczka Hotjar jest narzędziem analitycznym, które ma za zadanie zbieranie informacji o aktywności użytkownika w Serwisie. Z zebranych przez wtyczkę informacji mogą korzystać tylko specjalnie wyznaczeni użytkownicy konta klienta Hotjar.
Dodatkowe informacje i polityka prywatności Hotjar można znaleźć pod poniższymi adresami:
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy; https://www.hotjar.com/legal/policies/terms-of-service;
https://www.hotjar.com/cookies.
Aby uniemożliwić działanie wtyczki Hotjar (opt-out) konieczne jest jej wyłącznie pod adresem: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.
 
Criteo.
Serwis korzysta z wtyczki Criteo. Usługodawcą wtyczki Criteo jest Criteo, 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja.
Wtyczka Criteo jest narzędziem analitycznym, które ma za zadanie zbieranie informacji o aktywności użytkownika w Serwisie.
Polityka prywatności: https://www.criteo.com/privacy/.
 
Google Analytics.
Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics służącego do prowadzenia analiz sieciowych. Usługodawcą Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).
Dane gromadzone z wykorzystaniem tego narzędzia są wykorzystywane do celów analitycznych i statystycznych w zakresie korzystania z Serwisu oraz dla celów optymalizacji korzystania przez użytkownika z Serwisu. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są
przechowywane na Pani/Pana komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Panią/Pana z Serwisu. Google wykorzystuje zebrane informacje w naszym imieniu do analizy korzystania z Serwisu w celu tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych i świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim zgodnie z wymogami prawa lub jeśli te strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Adres IP przesyłany przez Twoją przeglądarkę w związku ze stosowaniem Google Analytics nie jest powiązywany z innymi danymi Google.
Dokonując zmiany ustawień przeglądarki, możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie. Ponadto, możesz uniemożliwić Google rejestrowanie danych związanych z korzystaniem ze strony wygenerowanej przez pliki cookie (w tym adres IP) i przetwarzanie tych danych przez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 
Doubleclick.
Serwis korzysta z narzędzia Doubleclick służącego do zarządzania kampaniami reklamowymi z wykrzystaniem tzw. remarketingu.
Doublclick działa w oparciu o kod zaimplementowany na wybranych stronach Serwisu umożliwiający zbieranie informacji o aktywności użytkownika na stronach Serwisu. W przypadku wykonania przez użytkownika określonej akcji w Serwisie np. wejścia na stronę z produktem, narzędzie umożliwia zapisanie akcji użytkownika, w oparciu, o który to zapis możliwe jest wyświetlenie reklam produktów i usług Współadministratorów - na innych stronach internetowych należących do sieci reklamowej zewnętrznych dostawców (tzw. remarketing) np. na Facebooku.
 
Google Maps.
Serwis korzysta z usługi map Google Maps. Usługodawcą Google Maps jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Wtyczka Google Maps ułatwia wyszukiwanie miejsc, w szczególności siedziby Amica S.A. oraz sklepów posiadających w ofercie produkty marki Amica, w tym najbliższego sklepu. W niektórych przypadkach np. poszukiwania najbliższego sklepu, wymagane jest wyrażenie zgody na udostępnienie informacji o geolokalizacji użytkownika.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl
 
Google Tag Manager.
Serwis korzysta z usługi Google Tag Manager. Usługodawcą Google Tag Manager jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Tag Manager to narzędzie udostępnione przez Google stosowane do zarządzania tagami (znacznikami) strony internetowej. Google Tag Manager pozwala analizować sposób, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. Google Tag Manager to domena działająca bez użycia plików
cookie, która nie zbiera żadnych informacji umożliwiających identyfikację konkretnych osób. Niemniej, Google Tag Manager powoduje uruchamianie innych tagów, które z kolei mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeśli użytkownicy zrezygnowali ze zbierania danych na poziomie domeny lub pliku cookie, nie zostaną objęci śledzeniem przez tagi wdrożone przy użyciu Google Tag Managera.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.google.pl/intl/pl/tagmanager/faq.html
 
Vimeo.
Serwis wykorzystuje także narzędzie do integracji (embedowania) w serwisie filmów zwane Vimeo. Dostawcą Vimeo jest firma Vimeo, LLC, z siedzibą pod adresem 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011 („Vimeo”).
W przypadku wejścia na stronę serwisu na której zaimplementowany jest film z wykorzystaniem Vimeo, dochodzi do nawiązania połącznia z serwerami Vimeo. Vimeo otrzymuje informację którą z naszych stron odwiedził użytkownik. Ponadto Vimeo otrzymuje także adres IP użytkownika. Jeżeli użytkownik korzysta z Vimeo w naszym Serwisie będąc zalogowanym do swojego konta Vimeo możliwe jest przyporządkowanie zachowania użytkownika w Serwisie do profilu Vimeo. Użytkownik może temu zapobiec wylogowując się ze swojego konta na Vimeo.
Informacje zebrane przez Vimeo są przekazywane do serwera Vimeo w USA. Vimeo jest podmiotem uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://vimeo.com/privacy.
Wtyczka społecznościowa Facebook.
W Serwisie zainstalowany został przycisk do portalu społecznościowego Facebook. Usługodawcą jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”).
Jest to wtyczka dzięki której w Serwisie wyświetlana jest zawartość tablicy profilu marki Amica na Facebooku.
Więcej informacji na temat wykorzystywania Pana/Pani danych przez Facebook można znaleźć w Polityce Prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy.
 
YouTube.
Serwis korzysta z zainstalowanego przycisku YouTube oraz możliwości odtworzenia video z YouTube bezpośrednio na stronach Serwisu. Usługodawcą YouTube jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).
W przypadku Pana/Pani odwiedzin w obszarze Serwisu, który zawiera przycisk YouTube, Pana/Pani przeglądarka może ustanowić bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Przycisk YouTube umożliwia przeniesienie się na kanał Amica na YouTube i odtwarzanie filmów zamieszczonych na kanale Amica.
W przypadku wywołania strony Serwisu na której zaimplementowany jest player YouTube, Serwis łączy się z YouTube w celu zapewnienia możliwości odtworzenia danego filmu. Po nawiązaniu połączenia z platformą dane z Serwisu są przekazywane Google.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google, a także opis Pana/Pani praw i opcji ustawień ochrony Pana/Pani prywatności można znaleźć w polityce prywatności Google dla YouTube pod adresem:
https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=pl&ref_topic=6151248.
 
Pinterest.
Serwis korzysta z zainstalowanego przycisku Pinterest. Usługodawcą Pinterest jest Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia („Pinterest”).
Przycisk ten umożliwia przeniesienie się na kanał Amica na Pinterest i uzyskanie dostępu do treści zamieszczonych na kanale Amica.
 
Instagram.
Serwis korzysta z zainstalowanego przycisku Instagram. Usługodawcą Instagram jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.
Przycisk ten umożliwia przeniesienie się na kanał marki Amica na Instagramie i uzyskanie dostępu do treści zamieszczonych na kanale marki Amica.
 

III. Obowiązywanie Polityki cookies.

Niniejsza Polityka cookies obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
Zmiany Polityki będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Polityki w Serwisie oraz komunikowane na stronie głównej Serwisu z 7-dniowym uprzedzeniem w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian.

Nazwa “cookie”

Typ (trwałe czy sesyjne)

Czy cookie własne czy podmiotu trzeciego oraz sposób działania cookie

Ważność cookie

_ga trwałe Google - Te pliki cookie służą do zbierania informacji za pomocą Google Analytics o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. 2 lata
scr_Amica_userID oraz wszystkie zaczynające się od “scr_” trwałe Google Tag Manager 10 lat
cto_lwid trwałe Google - Doubleclick.net - Ten plik cookie służy do ponownego kierowania, optymalizacji, raportowania i przypisywania reklam internetowych. 1 rok
_gid trwałe Google - Te pliki cookie służą do zbierania informacji za pomocą Google Analytics o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. 24 h
_gcl_au trwałe Google - Te pliki cookie służą do zbierania informacji za pomocą Google Analytics o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. 3 lata
_gali trwałe Google - Te pliki cookie służą do zbierania informacji za pomocą Google Analytics o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. 24 h
_gat sesyjne Google - Te pliki cookie służą do zbierania informacji za pomocą Google Analytics o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. 24 j
uid trwałe Criteo.com - Plik cookie wykorzystywany do zbierania anonimowych informacji o ilości wizyt, czasie spędzonym na stronie w celu wyświetlenia spersonalizowanych reklam. 1 rok
IDE trwałe Google - Doubleclick.net - Ten plik cookie służy do ponownego kierowania, optymalizacji, raportowania i przypisywania reklam internetowych. 1 rok
fr trwałe

Facebook.com -

Ten plik cookie jest używany w celach reklamowych przez Facebook. Jego wartość to zaszyfrowane id użytkownika oraz id przeglądarki internetowej.

3 miesiące
SIDCC trwałe Google- Cookie bezpieczeństwa używany w celu ochrony danych użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem 3 miesiące
APISID trwałe Google- Ten plik cookie jest używany przez Google do wyświetlania spersonalizowanych reklam w witrynach Google na podstawie ostatnich wyszukiwań i poprzednich interakcji. 2 lata
NID trwałe Google- Ten plik cookie jest używany przez Google do wyświetlania spersonalizowanych reklam w witrynach Google na podstawie ostatnich wyszukiwań i poprzednich interakcji. 6 miesięcy
SSID trwałe Google- Cookie bezpieczeństwa używany w celu ochrony danych użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem 2 lata
HSID trwałe Google- Ten plik cookie jest używany przez Google do wyświetlania spersonalizowanych reklam w witrynach Google na podstawie ostatnich wyszukiwań i poprzednich interakcji. 2 lata
1P_JAR trwałe Google - Ten plik cookie jest używany przez Google do wyświetlania spersonalizowanych reklam w witrynach Google na podstawie ostatnich wyszukiwań i poprzednich interakcji. 1 miesiąc
SAPISID trwałe Google- Używany przez Google do przechowywania preferencji użytkownika i informacji o mapach Google 2 lata
SID trwałe Google- Zawierają cyfrowo podpisane i zaszyfrowane dane, które identyfikują konto Google użytkownika i wskazują ostatnią godzinę logowania 2 lata
CAKEPHP sesyjne Zmienna sesyjna backendu. M.in. służy do zapamiętania zalogowanego użytkownika. 1 godzina
lang trwałe Zapamiętuje wybrany język strony. 1 rok
AmicaCookies trwałe Zapamiętanie potwierdzenia regulaminu cookies. 1 rok
lastViewedProducts trwałe Zapamiętuje ostatnio oglądane produkty w celu wyświetlenia ich w odpowiednim module na stronie. 1 rok
favoritesProducts trwałe Przechowuje produkty dodane do ulubionych. 1 rok
_hjIncludedInSample sesyjna Hotjar.com - zmienna określająca czy użytkownik jest brany pod uwagę przy generowaniu danych hotjar --
DV trwałe Ten plik cookie jest używany przez Google do wyświetlania spersonalizowanych reklam w witrynach Google na podstawie ostatnich wyszukiwań i poprzednich interakcji. 24 h

Pobierz plik