Kontrast: Czcionka: AAA

Tytuł Projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii automatycznego montażu płyt gazowych i indukcyjnych dedykowanej wieloindeksowym typom wyrobów.”

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa – Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa). Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 6/1.1.1/2019 - Szybka Ścieżka.

Celem Projektu realizowanego przez Spółkę Amica S.A. jest opracowanie innowacji procesowej w postaci znacząco ulepszonej, zautomatyzowanej technologii montażu gazowych oraz indukcyjnych płyt grzejnych, a także nowatorskiego systemu kontroli jakości weryfikującego prawidłowość wykonywania poszczególnych operacji montażowych w cyklu produkcyjnym oraz jakość wykonanych wyrobów gotowych.

 

Planowane rezultaty Projektu:

- linia gazowa – zmniejszenie obsady linii z 19 osób na 15 osób,

- linia indukcyjna – zmniejszenie obsady z 13 osób na 6 osób przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności linii z 450 na 600 szt. w trakcie zmiany,

- urządzenie do klejenia – zwiększenie wydajności w wyniku automatyzacji procesu z 450 szt. na 1050 szt. w trakcie zmiany przy obsadzie 2 osób,

- poprawa jakości produkowanych płyt gazowych i indukcyjnych – zmniejszenie ilości i kosztu napraw serwisowych (o ok. 1,5 p.p. w stosunku do obecnych poziomów).

 

Całkowity koszt Projektu:                 20 905 488,00 zł

Kwota dofinansowania z UE:               8 362 195,20 zł