Wystarczy, że wykorzystasz do tego funkcję PowerBooster, która polega na zwiększeniu mocy pola. Sygnalizowana jest literą "P" na wyświetlaczu.Czas pracy funkcji jest ograniczony do 10 minut. Po tym czasie moc pola zostanie zmieniona na pierwotnie ustawioną.