Kontrast:
Czcionka: A A A
Fundusze Eurpopejskie Logo Logo Rzeczpospolita Polska NCBR Logo EU Logo

 

Tytuł Projektu: „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania komponentów elektronicznych dedykowanych branży AGD”.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa – Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa). Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 2/1.1.1/2019 - Szybka Ścieżka.

 

Celem Projektu realizowanego przez Spółkę Amica S.A. jest opracowanie innowacji procesowej w postaci znacząco ulepszonej technologii wytwarzania komponentów elektronicznych wykorzystywanych do produkcji urządzeń AGD (w szczególności do produkcji płyt grzewczych, piekarników, kuchenek i okapów, stanowiących główną kategorię sprzętu AGD w wolumenie sprzedaży Spółki).

 

Amica S.A., jako czołowy producent wyrobów AGD w Polsce oraz jeden z topowych producentów na rynkach międzynarodowych, dzięki realizacji Projektu odpowie na oczekiwania zarówno odbiorcy bezpośredniego, tj. Wnioskodawcy jak i odbiorców pośrednich innowacji procesowej, tj. użytkowników sprzętu AGD, dla których ważna jest niska awaryjność produktów oraz zaawansowanie technologicznie funkcjonalności zakupywanego sprzętu. Powyższe założenia zostaną osiągnięte dzięki zaplanowanym pracom B+R obejmującym prace rozwojowe we współpracy z podwykonawcami i w oparciu o zasoby kadrowe, a także zasoby  techniczne oraz know-how badawczo-produkcyjny Spółki. Wdrożenie wyników Projektu przyczyni się do realizacji długofalowej strategii rozwoju Spółki Amica S.A. w kierunku wprowadzania na rynek wyrobów AGD z segmentu premium oraz objęcia pozycji pioniera innowacyjnych wdrożeń elektroniki w sprzętach AGD.

 

Planowane rezultaty Projektu:

- zwiększenie automatyzacji procesu wytwarzania komponentów elektronicznych dedykowanych branży AGD,

- opracowanie unikatowego środowiska produkcyjnego,

- zwiększenie elastyczności linii produkcyjnej.

 

Całkowity koszt Projektu:                 21 165 275,14 zł

Kwota dofinansowania z UE:            8 466 110,05 zł