Akt o usługach cyfrowych

Kontakt

Na potrzeby stosowania aktu o usługach cyfrowych wyznaczyliśmy pojedynczy punkt kontaktowy, dostępny pod adresem kontakt@amica.com.pl

Punkt umożliwia bezpośrednią komunikację z odbiorcami usług, organami państw członkowskich, Komisją oraz Radą Usług Cyfrowych. Komunikacja z punktem kontaktowym może odbywać się w języku polskim i angielskim.

Formularz zgłoszeniowy

Pola oznaczone (*) są wymagane
Prosimy o podanie adresu URL, gdzie znajdują się treści potencjalnie nielegalne.
Prosimy o konkretne wskazanie oraz zacytowanie opinii, które uważasz że stanowią treści nielegalne. Możesz przekazać nam dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści. W jednym zgłoszeniu możesz wskazać wiele treści, które uważasz za nielegalne.
Potrzebujemy Twojego uzasadnienia, abyśmy mogli podjąć staranną i świadomą decyzję w odniesieniu do treści, które zgłaszasz.