Kto może starać się o granty?

W konkursie grantowym mogą brać udział organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i grupy nieformalne, również powstałe specjalnie na potrzeby udziału w projekcieJakie projekty wspieramy?

Projekty realizowane na terenie powiatu szamotulskiego, które integrują i rozwijają społeczność lokalną

Jak to działa?Wypełnij formularz zgloszeniowy
on-line lub wyślij na adres e-mail:
granty@amica.com.pl
Komisja Grantowa Amica
oceni nadesłane projekty
i wybierze najlepsze z nich
15 zespołów otrzyma
granty na realizacjię
swoich projektów

Harmonogram

  • 14 maja 2018 - START
  • do 1 lipca 2018 - Nadsyłanie wniosków
  • 10 sierpień 2018 - Ogłoszenie wyników
  • sierpień - wrzesień 2018 - Wypłata grantów
  • wrzesień 2018 - luty 2019 - Realizacja projektów

Masz pytania? Napisz na granty@amica.com.plWyniki II edycji "Inwestujemy lokalnie"SPRAWDŹ

Konkurs grantowy

Inwestujemy lokalnie

Uwagi dla wypełniających:
1. Przed przystąpieniem do wypełnienia zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu grantowego Inwestujemy lokalnie (dalej jako ,Konkurs”).
2. Prosimy o dołączenie załączników wskazanych w treści niniejszego formularza.

*Wszystkie pola w formularzu, oprócz załącznika są obowiązkowe.
Formularz zgłoszeniowy

I. Informacje

1. Nazwa projektu


2. Rodzaj grantu


3. Opis projektu

II. Informacje o wnioskodawcy/wnioskodawcach

1. Nazwa wnioskodawcy/imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej


2. Liczba uczestników projektu


3. Adres


4. Osoba odpowiedzialna za realizacje projektu i podpisanie umowy finansowania


5. Osoba odpowiedzialna za rozliczenia ze sponsorami


6. Dane do rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki

III. Załączniki

Załącznik nr 1 - Akt założycielski wnioskodawców: aktualny wypis z KRS albo statut.
Lista projektów, które zostały nagrodzone grantami w I edycji.

Duży grant:

Duży grant

Ogólnopolski Otwarty Turniej E-Sportu i Robotyki Amatorskiej "Leś Tech"

Rozwijanie zainteresowań związanych z robotyką, informatyką oraz e-sportem. W oparciu o pasję i umiejętności młodzieży oraz kreowanie zdrowego współzawodnictwa.

Wnioskodawca:
Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach
Duży grant

Granie w kodowanie

Spopularyzowanie umiejętności kodowania wśród społeczności skupionej wokół szkoły i wszystkich zainteresowanych. Praktyczna wiedza przekazana w atrakcyjny sposób to klucz do umysłów i serc przyszłych (jeszcze małych) inżynierów.

Wnioskodawca:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fidlera w Nowej Wsi
Duży grant

Super wyniki, gdy rozgrzane gnyki

Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez umożliwienie wykorzystania specjalistycznego sprzętu sportowego przez osoby rekreacyjnie korzystające z obiektu wronieckiej kręgielni oraz uczniów szkół odbywających zajęcia wychowania fizycznego. Stworzenie możliwości lepszego przygotowania się zawodników do gry na torach wronieckiej kręgielni poprzez uprawianie ćwiczeń rozgrzewających z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu sportowego.

Wnioskodawca:
Tomasz Michalak

Mały grant lub AGD:

Historia Wronek na wesoło - urodziny historycznego Osiołka Psikusa

Zapoznanie mieszkańców z lokalną historią. Wydarzeniami mającymi miejsce w czasie II wojny światowej we Wronkach. Uwrażliwienie nauczycieli i dzieci na dostrzeganie ciekawych miejsc związanych z historią naszego miasta. Wzbogacenie przeżyć estetycznych, artystycznych, inspirowanych historią i zaszczepienie młodemu pokoleniu poczucia szacunku i zaangażowania w pielęgnowaniu lokalnego patriotyzmu.

Wnioskodawca:
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej

Moja szkoła

Odnalezienie dzienniktarskich talentów wśród młodzieży i pomoc im w stawianiu pierwszych kroków w świecie dziennikarskim oraz w budowie świadomości lokalnej.

Wnioskodawca:
Mój Fyrtel Karol Grajewski

Wspieranie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizację warsztatów doskonalących umiejętności sportowe i taneczne

Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu gimnastyki, akrobatyki i różnych form tańca poprzez organizację warsztatów podnoszących umiejętności taneczne i techniczne. Propagowanie zdrowego stylu życia, kreowanie pozytywnych wzorców zachowań i integracja społeczna dzieci i młodzieży.

Wnioskodawca:
Stowarzyszenie Przyjaciół „Miraż” Wronki

Wsparcie i pomoc w rozwoju tancerzy Szkoły Tańca „Lorenzo" we Wronkach

Wsparcie tancerzy w realizowaniu swoich marzeń i pomoc w zdobywaniu najlepszych miejsc na Ogólnopolskich i Międzynarodowych Turniejach Tańca Towarzyskiego.

Wnioskodawca:
„Lorenzo” Katarzyna Białek

I Integracyjnych Bal Karnawałowy „Bajkowe Szamotuły 2018” dla osób niepełnosprawnych

Aktywizacja kulturalna osób niepełnosprawnych z terenu powiatu szamotulskiego, poprzez czynny udział w I Integracyjnym Balu Karnawałowym. Głównym celem balu jest integracja osób niepełnosprawnymi ze środowiskiem lokalnym.

Wnioskodawca:
Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły

"Akademia Młodego Strażaka" oraz zajęcia szkoleniowe z zakresu pierwszej pomocy dla osób dorosłych

Kontynuacja zajęć pod nazwą "Akademia Młodego Strażaka" adresowanych dla dzieci i młodzieży. Są to zajęcia o charakterze kulturalno - wychowawczym oraz szkoleniowym, dotyczące bezpieczeństwa i szeroko pojętej tematyki strażackiej. Skierowana także do osób dorosłych, w celu przekazania im wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu pierwszej pomocy.

Wnioskodawca:
Ochotnicza Straż Pożarna w Przecławiu

Aktywne Kobiety - kulinarne tradycje oraz smaczne spotkania

Kultywowanie tradycji lokalnych czyli zrzeszanie się kobiet działającym na terenie naszej miejscowości. Dbanie o tradycje kulinarne regionu i przekazywanie je młodym pokoleniom. Organizowanie imprez okolicznościowych, które mają na celu integracje społeczności lokalnej. Aktywizacja społeczna mieszkańców wsi, zmiana podejścia mieszkańców do zaangażowania się w naszą małą społeczność z biernej w czynną. Ogólna poprawa jakości życia w naszym najbliższym otoczeniu, poprzez działalność Stowarzyszenia.

Wnioskodawca:
Aktywne Kobiety z Bobulczyna

Ochrona danych osobowych

W ramach kontaktu z Infolinią przedstawimy Tobie informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skrócić czas oczekiwania na rozmowę z naszym konsultantem, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ze względu na cel Twojej rozmowy informacją – zamieszczoną pod poniższymi linkami:
Zamknij