Kto może starać się o granty?

W konkursie grantowym mogą brać udział organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i grupy nieformalne, również powstałe specjalnie na potrzeby udziału w projekcieJakie projekty wspieramy?

Projekty realizowane na terenie powiatu szamotulskiego, które integrują, rozwijają społeczność lokalną. W III edycji konkursu stawiamy na różnorodność!

Stawianie na różnorodność rozumiemy jako inwestowanie w potencjał ludzki, który kształtowany jest poprzez różnorodne doświadczenia, umiejętności i predyspozycje. To dostrzeganie i docenianie różnic wynikających z płci, wieku, (nie)pełnosprawności, wykształcenia, pochodzenia i wielu innych cech. Różnice te traktujemy jako wartość, a nie przeszkodę.

Zainwestujemy w projekty, które doceniają różnorodność, łączą pokolenia, skierowane są do różnych grup społecznych, szczególnie tych, które zagrożone są wykluczeniem społecznym.

Jak to działa?Wypełnij formularz zgloszeniowy
on-line lub wyślij na adres e-mail:
granty@amica.com.pl
Komisja Grantowa Amica
oceni nadesłane projekty
i wybierze najlepsze z nich
Wybrane zespoły otrzymają
granty na realizację
swoich projektów

Harmonogram

  • 18 kwietnia 2019 - START
  • do 31 maja 2019 - Nadsyłanie wniosków
  • 15 czerwca 2019 - Ogłoszenie wyników
  • Czerwiec - lipiec 2019 - Wypłata grantów
  • Czerwiec - styczeń 2020 - Realizacja projektówKonkurs grantowy

Inwestujemy lokalnie

Uwagi dla wypełniających:
1. Przed przystąpieniem do wypełnienia zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu grantowego Inwestujemy lokalnie (dalej jako ,Konkurs”).
2. Prosimy o dołączenie załączników wskazanych w treści niniejszego formularza.

*Wszystkie pola w formularzu, oprócz załącznika są obowiązkowe.
Formularz zgłoszeniowy

I. Informacje

1. Nazwa projektu


2. Rodzaj grantu


3. Opis projektu

II. Informacje o wnioskodawcy/wnioskodawcach

1. Nazwa wnioskodawcy/imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej


2. Liczba uczestników projektu


3. Adres


4. Osoba odpowiedzialna za realizacje projektu i podpisanie umowy finansowania


5. Osoba odpowiedzialna za rozliczenia ze sponsorami


6. Dane do rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki

III. Załączniki

Załącznik nr 1 - Akt założycielski wnioskodawców: aktualny wypis z KRS albo statut.
Ochrona danych osobowych

W ramach kontaktu z Infolinią przedstawimy Tobie informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skrócić czas oczekiwania na rozmowę z naszym konsultantem, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ze względu na cel Twojej rozmowy informacją – zamieszczoną pod poniższymi linkami:
Zamknij