Lista nagrodzonych projektów

Duży grant:

Duży grant

Ogólnopolski Otwarty Turniej E-Sportu i Robotyki Amatorskiej "Leś Tech"

Rozwijanie zainteresowań związanych z robotyką, informatyką oraz e-sportem. W oparciu o pasję i umiejętności młodzieży oraz kreowanie zdrowego współzawodnictwa.

Wnioskodawca:
Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach
Duży grant

Granie w kodowanie

Spopularyzowanie umiejętności kodowania wśród społeczności skupionej wokół szkoły i wszystkich zainteresowanych. Praktyczna wiedza przekazana w atrakcyjny sposób to klucz do umysłów i serc przyszłych (jeszcze małych) inżynierów.

Wnioskodawca:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fidlera w Nowej Wsi
Duży grant

Super wyniki, gdy rozgrzane gnyki

Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez umożliwienie wykorzystania specjalistycznego sprzętu sportowego przez osoby rekreacyjnie korzystające z obiektu wronieckiej kręgielni oraz uczniów szkół odbywających zajęcia wychowania fizycznego. Stworzenie możliwości lepszego przygotowania się zawodników do gry na torach wronieckiej kręgielni poprzez uprawianie ćwiczeń rozgrzewających z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu sportowego.

Wnioskodawca:
Tomasz Michalak

Mały grant lub AGD:

Historia Wronek na wesoło - urodziny historycznego Osiołka Psikusa

Zapoznanie mieszkańców z lokalną historią. Wydarzeniami mającymi miejsce w czasie II wojny światowej we Wronkach. Uwrażliwienie nauczycieli i dzieci na dostrzeganie ciekawych miejsc związanych z historią naszego miasta. Wzbogacenie przeżyć estetycznych, artystycznych, inspirowanych historią i zaszczepienie młodemu pokoleniu poczucia szacunku i zaangażowania w pielęgnowaniu lokalnego patriotyzmu.

Wnioskodawca:
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej

Moja szkoła

Odnalezienie dzienniktarskich talentów wśród młodzieży i pomoc im w stawianiu pierwszych kroków w świecie dziennikarskim oraz w budowie świadomości lokalnej.

Wnioskodawca:
Miejski Klub Sportowy

Wspieranie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizację warsztatów doskonalących umiejętności sportowe i taneczne

Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu gimnastyki, akrobatyki i różnych form tańca poprzez organizację warsztatów podnoszących umiejętności taneczne i techniczne. Propagowanie zdrowego stylu życia, kreowanie pozytywnych wzorców zachowań i integracja społeczna dzieci i młodzieży.

Wnioskodawca:
Stowarzyszenie Przyjaciół „Miraż” Wronki

Wsparcie i pomoc w rozwoju tancerzy Szkoły Tańca „Lorenzo" we Wronkach

Wsparcie tancerzy w realizowaniu swoich marzeń i pomoc w zdobywaniu najlepszych miejsc na Ogólnopolskich i Międzynarodowych Turniejach Tańca Towarzyskiego.

Wnioskodawca:
„Lorenzo” Katarzyna Białek

I Integracyjnych Bal Karnawałowy „Bajkowe Szamotuły 2018” dla osób niepełnosprawnych

Aktywizacja kulturalna osób niepełnosprawnych z terenu powiatu szamotulskiego, poprzez czynny udział w I Integracyjnym Balu Karnawałowym. Głównym celem balu jest integracja osób niepełnosprawnymi ze środowiskiem lokalnym.

Wnioskodawca:
Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły

"Akademia Młodego Strażaka" oraz zajęcia szkoleniowe z zakresu pierwszej pomocy dla osób dorosłych

Kontynuacja zajęć pod nazwą "Akademia Młodego Strażaka" adresowanych dla dzieci i młodzieży. Są to zajęcia o charakterze kulturalno - wychowawczym oraz szkoleniowym, dotyczące bezpieczeństwa i szeroko pojętej tematyki strażackiej. Skierowana także do osób dorosłych, w celu przekazania im wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu pierwszej pomocy.

Wnioskodawca:
Ochotnicza Straż Pożarna w Przecławiu

Aktywne Kobiety - kulinarne tradycje oraz smaczne spotkania

Kultywowanie tradycji lokalnych czyli zrzeszanie się kobiet działającym na terenie naszej miejscowości. Dbanie o tradycje kulinarne regionu i przekazywanie je młodym pokoleniom. Organizowanie imprez okolicznościowych, które mają na celu integracje społeczności lokalnej. Aktywizacja społeczna mieszkańców wsi, zmiana podejścia mieszkańców do zaangażowania się w naszą małą społeczność z biernej w czynną. Ogólna poprawa jakości życia w naszym najbliższym otoczeniu, poprzez działalność Stowarzyszenia.

Wnioskodawca:
Aktywne Kobiety z Bobulczyna

Duży grant:

Duży grant

Integracja dobrosąsiedzka

Celem projektu jest spotkanie polsko-ukraińskie, wzajemne poznanie się, wymiana doświadczeń, dobrosąsiedzka pomoc oraz współpraca. Mieszkańcy Wielkopolski dzięki spotkaniu, o charakterze integracyjno-edukacyjnym, mają szanse poznać bliżej kulturę Ukrainy i panujące tam obyczaje. Obywatele Ukrainy dostaną szansę na interakcję z miejscową ludnością, dowiedzą się także jak działać lokalnie, korzystać z miejscowych domów kultury lub bibliotek.

Wnioskodawca:
Anna Rudyk
Duży grant

Ja, mama i tata

Zadaniem projektu jest wspieranie rozwoju dzieci, także dzieci niepełnosprawnych, w wieku od 2 do 3 lat, w różnorodnych sferach życia - poznawczej, emocjonalnej, społecznej oraz fizycznej. Dzięki zajęciom ogólnorozwojowym - dla dzieci i rodziców - mogą nauczyć się tolerancji, budowania relacji oraz nawiązywania kontaktów społecznych. Wzajemne zrozumienie i zdolność do odczuwania empatii pozwolą dzieciom wkroczyć w etap życia przedszkolnego oraz w nawiązaniu kontaktów ze specjalistami, których rolą jest profesjonalna opieka nad rozwojem sensorycznym dziecka.

Wnioskodawca:
Dorota Szablewska
Duży grant

Odłóż smartfona – sprawdzaj znamiona!

Edukacja i działania profilaktyczne mają zwiększyć świadomość mieszkańców Gminy Pniewy w szczególności młodzieży, na temat nowotworów skóry. Realizacja projektu ma poszerzyć poziom wiedzy o czynnikach, które wpływają na ryzyko zachorowania na czerniaka, a także wpłynąć na zmianę zachowań, które mogłyby przyczynić się do powstania nowotworu. Warsztaty ze specjalistą pozwolą nauczyć się metod oraz poprawnych nawyków dotyczących samobadania. Kontrola znamion specjalistycznym sprzętem umożliwi ustalenie poziomu zagrożenia chorobą lub pozwoli na ewentualną diagnozę.

Wnioskodawca:
Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek „Razem Raźniej”
Duży grant

Świadomy w wyborze ścieżki kariery

Celem jest wspieranie młodzieży w świadomym wyborze ścieżki kształcenia oraz późniejszej kariery zawodowej. Uczniowie z całego regionu będą mieli okazję skorzystać z nieodpłatnej usługi w zakresie doradztwa zawodowego. Na szczególną uwagę zasługują osoby przewlekle chore oraz niepełnosprawne, które w największym stopniu są narażone na wykluczenie społeczne, dlatego kluczowym elementem projektu będzie nawiązanie współpracy z poradniami, lokalnymi pracodawcami oraz instytucjami publicznymi.

Wnioskodawca:
Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach
Duży grant

VII Turniej Kręglarski dla osób z niepełnosprawnościami

Inicjatywa ma za zadanie krzewić kulturę fizyczną wśród osób niepełnosprawnych oraz zachęcać ich do aktywnego wypoczynku. Dodatkowo projekt przewiduje integrację i aktywizację lokalnej społeczności poprzez wolontariat młodzieży, współpracę z miejscowymi szkołami oraz rodzinami osób uczęszczających na Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Wnioskodawca:
Warsztat Terapii Zajęciowej we Wronkach

Mały grant lub AGD:

Zajęcia rozwijające zainteresowania „Mały Inżynier”

Realizacja projektu zapewni wzrost zainteresowania uczniów przedmiotami ścisłymi. Zadaniem jest zapoznanie uczniów z zagadnieniami dotyczącymi ekologii i ochrony środowiska, poszerzeniu wiedzy z zakresu informatyki, techniki, fizyki oraz mechaniki. Ponad to, dzięki twórczemu podejściu do rozwiązywania problemów, inicjatywa zachęci dzieci do kreatywnego spędzania wolnego czasu.

Wnioskodawca:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Biezdrowie

Doposażenie obiektu Miejskiego Klubu Sportowego Warta Obrzycko

Organizacja Turnieju Piłki Nożnej im. Piotra Macyszyna, wieloletniego zawodnika i działacza Warty Obrzycko, która będzie możliwa dzięki doposażeniu Obiektu Miejskiego Klubu Sportowego, ma na celu popularyzację tej dyscypliny sportowej w lokalnym środowisku, zachęcenie mieszkańców do udziału w turnieju piłkarskim, a także uprawiania aktywności fizycznej.

Wnioskodawca:
Miejski Klub Sportowy Warta Obrzycko

Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski w warcabach 100-polowych

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców, zakłada silną integrację społeczności. Dzięki temu, że jego realizacja nie przewiduje narzucenia ograniczeń wiekowych, stanowi przestrzeń do porozumienia międzypokoleniowego. Mistrzostwa Wielkopolski w grze w warcaby będą rozstrzygane w różnych kategoriach wiekowych. Projekt pomoże w aktywnym spędzaniu czasu wolnego oraz w kształtowaniu pozytywnych cech charakteru, dzięki sportowej rywalizacji.

Wnioskodawca:
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Gry Logiczne” we Wronkach

Ochrona zdrowia w Polsce- przewodnik dla migrantów

Projekt przybliży cudzoziemcom mieszkającym w Polsce sposoby oraz zasady funkcjonowania publicznego i prywatnego systemu ochrony zdrowia. Będzie to pierwsza kompleksowa i wielojęzyczna broszura wyjaśniająca migrantom strukturę usług medycznych dostępnych w naszym kraju. W publikacji zawarte zostaną, między innymi zasady funkcjonowania przychodni, szpitali, oddziałów ratunkowych, warunki przystąpienia do ubezpieczeń zdrowotnych, czy też harmonogram obowiązujących szczepień. Ponad to, projekt zakłada zorganizowanie spotkań informacyjnych dla migrantów, podczas których każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z konsultacji.

Wnioskodawca:
Centrum Badań Migracyjnych/Migrant Info Point

Harcerze dla przedszkolaków!

Harcerze Hufiec Szamotuły zapraszają dzieci z wronieckich przedszkoli na warsztaty oraz rajd po Puszczy Noteckiej. Celem spotkania jest integracja ze środowiskiem harcerskim, zachęta do uprawiania aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, a także nauka zasad „fair play”. Na przedszkolaki czekają zajęcia artystyczne, zadania sprawnościowe, zagadki oraz harcerski tor przeszkód.

Wnioskodawca:
Hufiec Szamotuły Komendant Hufca Phm. Mariusz Stołowski

Ogólnopolski turniej e-sportu LEŚ-TECH 2020

Organizacja otwartego, ogólnopolskiego turnieju ma za zadanie rozwijać zainteresowania młodzieży i dorosłych w zakresie robotyki, informatyki oraz elektroniki, uczy także zasad zdrowej rywalizacji. Wydarzenie promuje rozgrywki sieciowe, jako nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się dziedzinę sportu. Zawody są odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności w zakresie sportu elektronicznego.

Wnioskodawca:
Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 1, Im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach

Obudź w sobie geniusza- warsztaty kreatywności dla dzieci w wieku 10-12 lat

Dzięki warsztatom, dzieci z lokalnych szkół mają szansę spędzić czas wspólnie z rodzicami, zintegrować się ze sobą, rozwijać twórcze i kreatywne myślenie oraz poznać techniki usprawniające proces nauki. Uczniowie zdobywają wiarę we własne możliwości oraz umiejętności samodzielnego, efektywnego uczenia się poprzez zabawę. Projekt ma na celu pobudzić ciekawość i zmotywować dzieci do planowania własnych działań, w szczególności przygotowania do obowiązków szkolnych. Zajęcia rozwijają także umiejętność posługiwania się językiem polskim poprzez ćwiczenie znajdowania analogii, budowania historii oraz tworzenia niebanalnych rozwiązań językowych.

Wnioskodawca:
Elwira Maria Garstecka

Integracyjny teatralny projekt „Samotność wśród ludzi”

W ramach inicjatywy powstanie teatr zrzeszający migrantów oraz osoby pasjonujące się sztuką, po to by działać wspólnie- stworzyć spektakl teatralny. Sztuka będzie wystawiana w miastach powiatu szamotulskiego. Celem jest aktywizacja cudzoziemców oraz rozpoczęcie dialogu z lokalną społecznością. Najważniejszym aspektem projektu jest integracja osób w różnym wieku, odmiennej narodowości oraz płci. Chodzi także o wzmocnienie w nich pewności siebie, wiary we własne możliwości. Sztuka teatralna jako terapia pozwoli migrantom otworzyć się na rozmowę i współpracę, da szansę wypowiedzi w przestrzeni publicznej.

Wnioskodawca:
Olha Hryhorash

Baśniowa kraina integracji

Projekt promuje Gminę Wronki jako miejsce tolerancji i szacunku względem różnorodności. Bohaterami są osoby upośledzone, które wspólnie przeczytają książki zawierające legendy ziemi wronieckiej i odtworzą sceny, które są w nich opisane. W wyniku współpracy z zaproszonymi fotografami powstanie kalendarz z uwiecznionymi wizerunkami podopiecznych fundacji. Założeniem projektu jest przełamanie stereotypowego postrzegania osób z upośledzeniem umysłowym, udowadnia, że nie musi ono wiązać się z wykluczeniem społecznym. Udział w projekcie pozwoli podopiecznym zrealizować swoje talenty i wziąć udział w niecodziennej przygodzie osadzonej w bajkowej scenerii.

Wnioskodawca:
Fundacja Serce Doliny Warty


Kto może starać się o granty?

W konkursie grantowym mogą brać udział organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i grupy nieformalne, również powstałe specjalnie na potrzeby udziału w projekcieJakie projekty wspieramy?

Projekty realizowane na terenie powiatu szamotulskiego, które integrują, rozwijają społeczność lokalną. W IV edycji konkursu stawiamy na różnorodność!

Stawianie na różnorodność rozumiemy jako inwestowanie w potencjał ludzki, który kształtowany jest poprzez różnorodne doświadczenia, umiejętności i predyspozycje. To dostrzeganie i docenianie różnic wynikających z płci, wieku, (nie)pełnosprawności, wykształcenia, pochodzenia i wielu innych cech. Różnice te traktujemy jako wartość, a nie przeszkodę.

Zainwestujemy w projekty, które doceniają różnorodność, łączą pokolenia, skierowane są do różnych grup społecznych, szczególnie tych, które zagrożone są wykluczeniem społecznym.

Jak to działa?Wypełnij formularz zgloszeniowy
on-line lub wyślij na adres e-mail:
granty@amica.com.pl
Komisja Grantowa Amica
oceni nadesłane projekty
i wybierze najlepsze z nich
Wybrane zespoły otrzymają
granty na realizację
swoich projektów